Legezko oharra

“Baldintza orokor” hauek ABK BARAKALDOKO MERKATARITZA, OSTALARITZA, ZERBITZU, ENPRESA ETA MERKATARITZA ARLOKO ESKUALDEKO ELKARTEA (aurrerantzean ABK ASOCIACIÓN) elkarteak Interneten ERABILTZAILEEI eskaintzen dien gunearen erabilera arautzen dute. Sitea erabiltzeak Sitearen ERABILTZAILE izaera ematen dio, eta ERABILTZAILEA baldintza orokor eta/edo partikular guztiei erabat eta erreserbarik gabe onartzen diela adierazten du, ABK ELKARTEAk ERABILTZAILEA Sitera sartzean argitaratutako bertsioari dagokionez. Horregatik, ERABILTZAILEAK Lege Ohar honen edukia arretaz irakurri behar du, sitea erabili nahi den bakoitzean.

Gune honetan, erabiltzaileen arteko harremanak definitzen dituzten termino eta baldintza legalei buruzko informazio guztia topatu ahal izango du erabiltzaileak, bai eta ni ere webgune honen arduraduna. Erabiltzaile zaren aldetik, garrantzitsua da termino horiek ezagutzea nabigatzen jarraitu aurretik.

WEBGUNEAREN LEGEZKO ARDURADUNA
Izena: ABK ELKARTEA
IFK: G95920450
Helbidea: La Paz 14 lonja, 48903 Barakaldo
Kontaktoa: abkbarakaldo@gmail.com

Webgunearen helburua: erakusleihoen lehiaketaren jarduerari buruzko informazioa, parte hartzaileak, bozketen eta lehiaketaren emaitzak, zozketei buruzko informazioa, lehiaketaren deialdi berriak.

ABK ELKARTEAk, web orri honen arduraduna den aldetik, erabiltzaileen eta elkartuen informazioa berme osoz prozesatzeko konpromisoa hartu du, bai eta nire erabiltzaileen datu pertsonalak bildu eta erabiltzeko baldintza nazional eta europarrak betetzeko konpromisoa ere.

Web gune honek, beraz, zorrotz betetzen ditu Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (DBLO) eta abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, DBLO garatzeko Araudia deritzona. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua ere betetzen du, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoen babesari buruzkoa, bai eta Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea ere (LSSICE edo LSSI).

Legezko Ohar honen helburua Web Gunearen sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzea da, ABK ELKARTEAk Web Gunearen bidez erabiltzaileei eskaintzen zaizkien zerbitzuen erabilera eta/edo produktu espezifikoen kontratazioa arautzeko baldintza partikularrak ezar ditzakeen arren.

ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

Baldintza orokor hauek https://escaparatesbizkaidendak.com/ web gunea osatzen duten orri guztien sarrera eta erabilera arautzen dute, baita horietan erabiltzaileen eskura jartzen diren eduki eta zerbitzuak ere.

https://escaparatesbizkaidendak.com/ webgunera sartu, nabigatu eta hura erabiltzeak berekin dakar eta berekin dakar erabiltzaileak baldintza orokor hauek onartzea. Erabiltzailea da Web Gunean garatutako zerbitzuetan sartu, nabigatu, erabili edo parte hartzen duen pertsona.

ABK ELKARTEAk eskubidea du web gunearen aurkezpena, konfigurazioa eta kokapena noiznahi aldatzeko, bai eta bertan dauden edukiak, produktuak eta zerbitzuak ere.

ERABILTZAILEEN KONPROMISOAK ETA BETEBEHARRAK

Erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da, eta onartzen du webgune honetan sartzeak ez duela esan nahi, inola ere, ABK ASOCIACIÓNekin harreman komertziala hasi denik. Horrela, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea, bere zerbitzuak eta edukiak indarrean dagoen legeria, fede ona eta ordena publikoa hautsi gabe erabiltzeko.

Debekatuta dago webgunea legez kontrako edo kalte egiteko erabiltzea, edo, edozein modutan ere, web gunearen ohiko funtzionamendua galarazi edo eragotzi ahal izatea.

Webgune honetako edukiei dagokienez, debekatuta dago:

- Haien erreprodukzioa, banaketa edo aldaketa, osoa edo partziala, legezko titular gisa baimena izan ezean.

- Zerbitzu-emailearen edo legezko titularraren edozein eskubide urratzea;

- Merkataritza- edo publizitate-helburuetarako erabiltzea.

Web orri hau erabiltzean, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du bere irudia, interesak eta eskubideak kaltetu ditzakeen jokaerarik ez egiteko, eta https://escaparatesbizkaidendak.com/ web orria kaltetu, baliogabetu edo gainkargatzeko, edo, edozein modutan ere, web orria modu arruntean erabiltzea galarazteko.

Hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak, eta, beraz, https://escaparatesbizkaidendak.com/, ezin duela bermatu erabiltzailearen sistema informatikoetan (softwarea eta hardwarea) edo dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzaketen malwarerik edo bestelako elementurik ez dagoenik, nahiz eta beharrezko baliabide eta segurtasun-neurri guztiak jarri.

IRAGARKI BABESTUAK BAZKIDEEN ESTEKAK ETA PUBLIZITATEA

Gaur egun, web gune honetan ez dago babestutako edukirik, publizitate-iragarkirik edo afiliazio-estekarik, baina lege-ohar honetan horren berri emateko konpromisoa hartzen dugu, eduki hori web orri honi gehitzen bazaio.

SEGURTASUN NEURRIAK

Erabiltzaileak ABK ELKARTEARIi jakinarazitako datu pertsonalak datu-base automatizatuetan gorde daitezke, edo ez. Datu-base horien titulartasuna ABK ELKARTEAri dagokio soilik, eta ABK elkarteak bere gain hartzen ditu datu horietan dagoen informazioaren konfidentzialtasuna, osotasuna eta kalitatea bermatzen duten neurri tekniko, antolamenduzkoak eta segurtasunekoak, datuak babesteko indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Erabiltzaileen eta http://erakusleihatesbizkaidendak.com/ arteko komunikazioak kanal segurua erabiltzen du, eta transmititutako datuak https protokoloei esker zifratzen dira; beraz, segurtasun-baldintza onenak bermatzen ditut, erabiltzaileen konfidentzialtasuna bermatuta egon dadin.

JABETZA INTELEKTUALA / COPYRIGHT

Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. eta 32.1. artikuluetako bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta publikoki jakinaraztea, ABK ELKARTEAren baimenik gabe, merkataritza-xedeekin, edozein euskarritan eta edozein baliabide teknikoren bidez.

Erabiltzaileak ABK ELKARTEAren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du.

Erabiltzaileak badaki eta onartzen du web gune osoa, testua, softwarea, edukiak (horien egitura, hautaketa, antolamendua eta aurkezpena barne), podcast-a, argazkiak, ikus-entzunezko materiala eta grafikoak barne, markek, egile-eskubideek eta bestelako eskubide legitimoek babesten dutela, Espainia kide den nazioarteko itunen eta Espainiako beste jabetza-eskubide eta lege batzuen arabera.

KANPOKO ESTEKAK

Web gune honek https://escaparatesbizkaidendak.com/, helbidearen titularrak erabiltzen edo kontrolatzen ez dituen beste leku batzuetarako estekak izan ditzake. Horregatik, ABK ELKARTEAk ez du bere gain hartzen webgune horietako edukien edo haien pribatutasun-praktiken zilegitasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna eta gaurkotasuna.

Mesedez, ABK ELKARTEkoak ez diren web gune horiei informazio pertsonala eman aurretik, kontuan izan zure pribatutasun-praktikak ez direla gureak.

Web gunean beste esteka batzuk egoteak helburu informatiboa besterik ez du, eta ez da, inola ere, helburuko Interneten eskaintzen diren produktu edo zerbitzuak kontratatzeko gonbita edo gomendioa, espresuki besterik adierazi ezean.

ABK ELKARTEAk ez ditu inola ere gainbegiratzen edo kontrolatzen bertako edukiak, zerbitzuak edo edozein material. Beraz, ez du bere gain hartzen esteka horietara sartzeak ekar ditzakeen emaitzen ardura.

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK BAZTERTZEA

ABK ELKARTEA saiatuko da akats teknikoek eragindako arazoak ahalik eta gehien murrizten, eta web guneko zerbitzuak eta edukiak aldi baterako eten ahal izango ditu, horien mantentze-, hobetze- edo konpontze-lanak egiteko. Horrek ez dio inolako kalte-ordainik emango erabiltzaileari kontzeptu horiengatik.
Web orri honen titularra ez da erantzule izango zerbitzua eteten bada, edo gaizki funtzionatzen badu, halabeharrez, ezinbesteko kasuetan edo kontroletik kanpo gelditzen diren bestelako kasuetan.

Web gunean sartutako edukiak fede onez landu dira beti, erabiltzaileei informazioa emateko asmoz. Beraz, enpresak ez du bere gain hartzen informazio horren osotasun edo zehaztasunari buruzko inolako erantzukizunik, eta ez du bermatzen informazio horren zehaztasuna, ez eta hura egunean jartzea ere. Informazio hori aldez aurretik jakinarazi gabe alda daiteke. Web guneak izan ditzakeen akats tipografiko, formal edo zenbakizkoez ere ez da arduratzen.

Web orri honen titularra ez da erabiltzaileek blogaren bidez edo sortu daitezkeen parte hartzeko beste tresna batzuen bidez emandako iritzien erantzule izanen, aplikatzekoa den araudian aurreikusitakoarekin bat. Eta ez da inola ere erabiltzaileek webgunea gaizki erabiltzearen erantzule izanen.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

https://escaparatesbizkaidendak.com/, eta ERABILTZAILEAren arteko harremana indarrean dagoen Espainiako araudiaren arabera arautuko da, eta edozein eztabaida Bilboko epaitegi eta auzitegien esku jarriko da, lege aplikagarriak besterik xedatzen ez badu.